mail marketing online, 30 октября - 1 ноября 2020 - Старт Волынского проекта по КЦТ Türkiyenin en büyük çağrı merkezi, ses kayıt, mail marketing ve sesli yanıt sistemi firması Infoset Yazılım mail marketing ve çağrı merkezi sistemleri.

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
online, 30 октября - 1 ноября 2020 - Старт Волынского проекта по КЦТ
Професійна освітня програма із клієнт-центрованого консультування й психотерапії (адаптована до вимог Європейської Асоціації Психотерапії) 
Програма орієнтована на отримання додаткового професійного навчання фахівцями в області психологічної роботи з людьми та різними соціальними групами. Навчання за програмою є підставою для самостійної професійної практики психологічного консультування та психотерапії (індивідуальної і групової) в рамках чинного національного законодавства і вимог відповідної європейської психотерапевтичної спільноти.
Умовами допуску до програми є: 1) юридична дієздатність претендента; 2) вік не менше ніж 20 років; 3) наявність диплома про вищу медичну або гуманітарну освіту (перш за все, психологічну) не менше освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Програма включає в себе три модулі:
1) особистий досвід в клієнт-центрованих групах;
2) теорія клієнт-центрованої психотерапії;
3) «технічні» навички проведення клієнт-центрованої психотерапії.
Загальна кількість годин – 3215. Навчання проводиться в закритій групі (до 20 осіб) із складом, що ротується, сертифікованих лекторів і тренерів (в тому числі з інших країн). Підготовка включає в себе лекції, тематичні семінари, роботи в терапевтичних та емпатичних лабораторіях та ін. Завершення навчання передбачає позитивну рекомендацію тренерів, заліки по всіх тематичних семінарах і практичних заняттях, захист практичного випадку (за умови винесення його на супервізію), а також публічний захист письмової дипломної роботи.
Основні навчальні теми: філософські та психологічні підстави людино-центрованого підходу, розвиток особистості і теорія психопатології в клієнт-центрованій психотерапії, механізми контакту і психотерапевтичних інтервенцій, процесуальність, методи і техніки, етичні принципи та ін.
Даний освітній проект спрямований на професійну підготовку психологів в методі клієнт-центрованого підходу до психологічного консультування й психотерапії. Змістовно він складається із годин теорії, особистого досвіду, практичної роботи, інтервізійних зустрічей. Повна тривалість програми – 20 триденних сесій.
Програма розрахована на 5 років і розділена на 3 ступені.
• Перший ступінь (8 триденних сесій – 2 роки). Отримання особистого досвіду в психотерапії. Знайомство з методом. Теорія клієнт-центрованої психотерапії.
• Другий ступінь (8 триденних сесій – 2 роки). Практика клієнт-центрованої психотерапії. Навчання роботи методів в рамках класичного роджеріанського розуміння, а також освоєння технік сучасної клієнт-центрованої психотерапії.
• Третій ступінь (4 триденних сесії – 1 рік). Клієнт-центрована психотерапія в груповій роботі. Теорія і досвід ведення груп.
По закінченню кожного ступеня учасники отримують сертифікат з зазначенням годин, завірений підписом директора інституту і підтверджений печаткою.
Викладачі
КОЧАРЯН ОЛЕКСАНДР СУРЕНОВИЧ
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, власник сертифікату Європейської асоціації психотерапії (EAP).
КОЧАРЯН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, власник сертифікату Європейської асоціації психотерапії (EAP)
ПАЛІЙ ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА
кандидатка психологічних наук, сертифікована викладачка Інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії.
Для отримання сертифікату закінчення першого ступеня необхідно пройти 8 триденних сесій і написати есе на тему «Мій особистий досвід роботи з собою в клієнт-центрованому підході». Формат написання – вільний, обсяг – 3-4 сторінки. Основна вимога автентичність тексту.
Для отримання сертифікату про закінчення другого ступеня необхідно пройти 16 триденних сесій і скласти теоретичний екзамен.
Для отримання підсумкового сертифіката за п’ятирічний навчальний проект із клієнт-центрованої психотерапії необхідно виконати наступні вимоги:
- скласти теоретичний екзамен;
- провести демонстраційну сесію з клієнтом (або провести групу);
- написати і захистити дипломну роботу.
Усіх зацікавлених у такій навчальній програмі просимо телефонувати за цим номером мобільного – 095-156-06-84 Мушкевич Мирослава Іванівна